Vatteninfo Sverige AB


2020-02-06

Entreprenörsträff i Norrtälje


Vatteninfo bjuder in till en entreprenörsdag torsdagen den 6 februari i Norrtälje (B2B). 

Kaserngatan 11 i Norrtälje. (Campus Roslagens område och bra med p-platser)

Dagen är kostnadsfri! 

På Entreprenörsdagen träffar ni andra entreprenörer som jobbar med installation och service av enskilda VA-anläggningar. Vi kommer även visa vår permanenta utställning Vattenexpo. Vi informerar om våra kurser och ger er inspiration att utveckla ert företagande. 

Anmäl dig här

Program

Kl 13.00 - 13.30: Presentation om GemVA och Vatteninfo - två serviceorganisationer för enskilda och gemensamma lösningar för vatten och/eller avlopp. Amelia M Strömberg och vår avloppsrådgivare i kommunen 

Kl 13.30 - 14.00: Presentation av vårt kursutbud för entreprenörer och kort om lagar och regler runt enskilt/gemensamt VA. Amelia M Strömberg.

Kl 14.00 - 14.30: Bensträckare med kaffe och tilltugg och rundvandring i vår utställning.

Möjligheter för frågor, berätta om egna upplevelser och erfarenheter inom branschen.

Kl 14.30 - 15.00: Vidar Eriksson VD från VALab, ett lokalt Vatten och avloppslaboratorium som även utför siktanalyser. Provtagning av vatten och avlopp, hur ska jag göra?

 

Varmt välkommen!