Vatteninfo Sverige AB


2020-07-16

Vattentorsdag i Norrtälje om avlopp

För fastighetsägare, samfälligheter och företag

Vi öppnar utställningen kl 10.00 och vi har öppet till 19.00 

Fri entré, kaffe finns till försäljning

Program

16.00 - 17.00 Drift av reningsverk samt lagar om avlopp, för samfälligheter och företag. 

17.00 - 18.00 Regelverk om små avlopp, för privatpersoner.

 

Under Coronapandemin vill vi att ni anmäler er till våra öppna dagar: Vi begränsar antalet deltagare enligt myndigheternas rekommendationer.

Anmälan krävs, anmäl dig här