Vatteninfo Sverige AB


2020-11-19

Inspiration Vatten - Världstoalettdagen 2020: Seminarium om Hållbara vattentjänster

Världstoalettdagen den 19 november är en officiell FN-dag införd 2013 som syftar till att belysa globala sanitetsproblem såväl som tillhandahållandet av sanitära anläggningar, avloppsnät samt rening och återanvändning av avloppsvatten. Vatteninfo i samarbete med Utvecklingscentrum för Vatten uppmärksammar detta med en digital förmiddagskonferens för politiker, kommun och näringsliv samt ett eftermiddags seminarium för samfälligheter i samarbete med projektet TRANSWATER.


Världstoalettdagen 2020 för politiker, kommun och näringsliv 8.30-12.00

Digital konferens om möjligheterna med de statliga utredningarna Hållbara vattentjänster (SOU 2008:34) och Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) 

Program: 

8.30 - 8.45 Norrtäljes kommundirektör Anette Madsen hälsar välkommen 

8.45 - 9.00 Programpresentation, Marie Albinsson 

9.00 - 9.20 Hållbara vattentjänster, Mats Johansson (Ecoloop, sekreterare i SOU 2008:34) 

9.30 - 9.50 Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avlopsslam, Mats Johansson (Ecoloop, sekreterare i SOU 2020:3) 

Toapaus 

10.10 - 10.25 Vattenplan Norrtälje, Johannes Sandberg (Norrtälje kommuns vattenstrateg) 

10.30 - 10.45 VA-plan, Jessica Eisenring (Norrtälje kommuns VA-avdelning) 

11.00 – 11.15 Bedömningsunderlag prioritering nya verksamhetsområden, Malin Olofsson (Norrtälje kommun, bygg och miljökontoret)

Toapaus

11.25 – 12.00 Frågor och panelsamtal

Konferensen är kostnadsfri 

Anmäl dig här.  Zoom-länk skickas ut senare. 

Sista anmälningsdag är den 13 november. 

 

För att delta i eftermiddagens seminarium för samfälligheter, gå in här för mer info och anmälan. 

Varmt välkomna! 

 

Tryck här för att veta mer om  världstoalettdagen