Vatteninfo Sverige AB


2020-11-19

INSTÄLLD!!Öppet hus för allmänheten, Världstoalettdagen 2020

På grund av de nya restriktionerna kan vi inte genomföra denna event. VI bjuder er till våra digitala seminarier  hållbara vattentjänster och seminariet för samfälligheter.

 

 

Den 19 november är det Världstoalettdagen – en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med tillgång till sanitet. För att vara med och belysa detta anordnar Vatteninfo i samarbete med Utvecklingscentrum för vatten en dag fylld med aktiviteter. Mellan 15 - 18 är det öppet hus, med möjlighet att besöka Akvaponi - systemet samt vår utställning. 


P.g.a corona och nya restriktioner är det endast möjligt att delta digitalt. 

Passen är uppdelade enligt följande: 

15 - 16 

16 - 17 

17 - 18 

Här hittar du mer information om Akvaponi - systemet, som är ett kretslopp där fiskar och grödor lever tillsammans. 

Här hittar du mer information om vår utställning Vattenexpo med innovativa VA-lösningar, leverantörer och entreprenörer. 

Varmt välkomna!