Vatteninfo Sverige AB


2020-11-19

Världstoalettdagen 2020 - TRANSWATER (Seminarie om samfälligheter)

Vatteninfo i samarbete med Utvecklingscentrum för Vatten välkomnar samfälligheter att delta i uppmärksammandet av FN:s officiella dag Världstoalettdagen, den 19 november 2020. På eftermiddagen hålls ett seminarium där masterstudenten Pontus Roseen redovisar sin studie om förvaltning av samfälligheter för vatten och avlopp. Seminariet är en del av projektet TRANSWATER som leds av Nandita Singh. 


P.g.a corona och nya restriktioner är det endast möjligt att delta digitalt.

Världstoalettdagen 2020 för samfälligheter 14.00-16.00

Datum: torsdag 19 november 2020

Tid: Kl. 14.00 – 16.00

Plats: Digitalt via Zoom (Zoomlänken skickas även ut senare)

Seminariet är kostnadsfritt

Program:

14.00 – 15.00 ”Erfarenheter och analys från förvaltning av samfälligheter”, Pontus Roseen

15.00 – 16.00  Workshop med diskussion kring frågor som relaterar till VA-samfälligheter.

För att delta via zoom, anmäl dig här.


P.g.a corona och nya restriktioner är det endast möjligt att delta digitalt.