logo

Jets Sverige AB

08-756 94 09 • Tillverkarvägen 8, 187 66, Täby • info@jets.se

Hemsida

Enskilt avlopp med komplett avloppsanläggning från Jets™

Ska du anlägga ett enskilt avlopp erbjuder Jets™ kompletta avloppsanläggningar för såväl villor, stugor och fritidshus utanför det kommunala VA-nätet. Välj vår vakuumtoalett med olika mottagningsalternativ som till exempel sluten tank, förbränning eller biotank. I kombination med vår gråvattenreningsanläggning Ecomotive A02 ger detta dig ett toalettsystem med källseparerat avlopp som är tryggt, miljövänligt och kräver minimalt med underhåll.

 

Läs mer om oss här!

 

Nyhet! Filmen om Jets!

 

 

VattenInfo Sverige  är ett företag som sprider saklig och opartisk kunskap om vatten- och avloppslösningar till fastighetsägare, företag, samfälligheter. 

VattenInfo har en utställning i Norrtälje där Jets är en av flera leverantörer/tillverkare som finns representerad. 

© Copyright filmare: Peter Sundkvist 

Filmen får inte kopieras och användas i andra sammanhang utan VattenInfo:s tillstånd.