logo

Ecotech AB

0927-77575 • Kranvägen 4 194 61, Upplands Väsby • info@ecot.se

Hemsida

Ecotech kan erbjuda dig allt från skräddarsydda avloppssystem ner till Ecobox Small – vårt minsta reningsverk för fritidshus och villor. Vi levererar inte bara energisnåla kvalitetsverk som uppfyller myndighetskraven. Vi ser också till att hjälpa dig med alla praktiska moment som måste klaras av innan reningsverket kan komma på plats; tillståndsbeslut, situationsplaner, förläggningsplats, anlita sakkunnig gräventreprenör m.m

 

Nyhet!  

Ecobox BDT är ett komplett system för rening av bad, disk- och tvättvatten. Systemet är anpassat för vatten från ett hushåll; villa eller fritidshus. Ecobox BDT bygger på en aktiv rening vilket gör att all rening utförs i enheten. Utloppsvattnet från Ecobox BDT uppfyller hög skyddsnivå som är det högsta kravet på rening i Sverige.

Ecobox BDT

Ecobox BDT är ett helt integrerat system som ersätter tvåkammarbrunn och markbädd med en enhet.

Konstruktionen bygger på att syre tillförs systemet för att rena vatten med hjälp av det organiska material som redan finns i avloppsvattnet. Tack vare att en aktiv syresättning används blir systemet kompakt och helt integrerat. Det renade vattnet kan till exempel ledas till vattenbärande dike eller bäck. Man kan också dränera vattnet genom en singelbädd om man saknar naturlig avrinning.

Ecobox BDT använder inga förbrukningsmaterial och skall slamtömmas en gång vartannat år.

Installationen av Ecobox BDT sker av våra utbildade partners som finns över hela landet. Kontakta närmaste återförsäljare via vår hemsida för mer information!

 

 

Nyhet! 

För att underlätta för er i dessa tider, har vi filmat utställarna på vattenexpo.

 

 

© Copyright filmare: Peter Sundkvist 

Filmen får inte kopieras och användas i andra sammanhang utan VattenInfo:s tillstånd.