logo

TA Teknik AB

0708-919096 • Minos Väg 6. 134 44, Gustavsberg • ta.teknikab@gmail.com

Hemsida

Markarbeten och avloppsteknik i mark.reningsverk samt bdt och. Kronan på verket! Va system med återvunnet vatten för Wc Dusch tvätt och diskmaskin etc.endast dricksvatten i kranarna,ett komplicerat system men 99% återförande av förbrukning tillbaka till grundvattnet Ring eller e posta vid intresse och teknikfrågor.

TA Teknik AB. Värmdö jobbar med markarbeten och avloppsteknik. Vi säljer och levererar även makadam, jord och sand samt hjälper till med landskapsutformning. Kontakta oss för att få hjälp med rätt beslut innan du genomför ditt projekt!

 

Enskilt avlopp – ansökan, utförande, drift och skötsel

Vi hjälper dig med ansökan, utförande, drift och skötsel av ditt enskilda avlopp. Kontakta oss för att diskutera hur ditt behov ser ut, så lämnar vi ett prisförslag

 

Nyanläggning av markavlopp

Nyanläggning av markavlopp i enlighet med kommunal standard, dvs vi utför arbetet med samma standard som kommunen i huvudnäten. Vi utför även renovering av befintliga system.

Anslutning till kommunalt avloppsnät

Anslutning av fastigheter till det kommunala avloppsnätet med självfall eller med tryckavloppspumps-teknik.

Bygglovsansökan för enskilt avlopp

På konsultuppdrag hjälper vi till med bygglovsansökan för enskilt avlopp hos Värmdö kommun. Vi kan även ta hand om utförande, drift och skötsel av ditt enskilda avlopp.

Minireningsverk och avloppspumpar

Vi säljer och installerar minireningsverk av märket FANN med tio års garanti samt utför service och nyförsäljning av skärande avloppspumpar