logo

Rådmansö Markentreprenad AB

0176-222200 • Gösvägen 26 761 41, Norrtälje • info@radmansoschakt.se

Hemsida

 

Rådmansö MarkEntreprenad AB

Utför framförallt VA-arbeten, men även övriga uppdrag

Rådmansö Markentreprenad går hand i hand med Rådmansö Schakt och är ett av de två dotterbolagen. Det är RMEAB som syns ute hos kunden och har ansvaret när det skall grävas för nya vatten- och avloppsledningar. Vi ordnar med förberedelser och färdigställer mark för både stora och små uppdrag. Allt med hjälp av maskiner som RST tillhandahåller.