logo

Biokube

+4555989800 • Centervej Syd 5 4733, Tappernöje • ml@biokube.se

Hemsida

Hos BioKube finns reningsverk som passar alla olika typer av behov, från enstaka hushåll till byar med 1000-talet fastigheter. Alla svenska reningskrav uppfylls och därför finns även möjlighet att teckna ett serviceavtal som innebär 20 års funktionsgaranti.
Just för Skärgården finns tex modellen med namnet Venus Skärgård som kan placeras där det är svårt att gräva. Som alternativ finns Venus Kombi som har inbyggd slamavskiljare vilket innebär att den kan grävas ner där ett uttjänt avlopp ska ersättas

Kapaciteten i BioKube-reningsverken klarar alltid minst ett hushåll, räknat som 5 personer, men kan justeras upp och ner för de fall huset nyttjas av färre än fem personer. Det finns även möjlighet att koppla in en Fritidshus-funktion som gör att verket automatiskt går ner/upp i kapacitet och energiförbrukning vid ändrad belastning.

För ytterligare information är du välkommen till hemsidan; biokube.se eller att kontakta någon av oss enligt nedanstående e-post eller telefon.
 

Kontakt i Stockholms län och Mälardalen
Namn:     Mats Baumann
Telefon:    0724 020 353
E-mail:     mba@biokube.se