logo

Aqvify AB

010-3308600 • , • hello@aqvify.com

Hemsida

Full koll på din dricksvattenbrunn

Med Aqvifys smarta lösning kan du på ett enkelt och snabbt sätt få ständig kontroll över hur mycket vatten som finns i din brunn och slippa oroa dig. För en hållbar och trygg vattenanvändning.

Aqvify håller koll på hur mycket vatten du har kvar i din brunn, hur snabbt den fylls på, hur mycket du använder och hur lågt grundvattnet är - allt finns i Aqvify-appen.

Du kan t.o.m. få varningar med SMS på valfri vattennivå. Du slipper oroa dig!

 

För brunnsägare. Av brunnsägare.

Med erfarenhet från egen borrad brunn i Stockholms skärgård - saltvatteninträngning, pluggning, sinad brunn, stora kostnader och oro över vattentillgång under torra somrar - kom också insikten att den värdefulla dricksvattenbrunnen är en av få saker som vi inte har koll på idag! Det har vi med brunnskunskap, modern IT och mycket arbete löst genom att skapa Aqvify.

Vi vill göra Aqvify tillgänglig för många, för att skapa trygghet i användningen av sin brunn, hjälpa till att minska risken för saltvatteninträngning och möjliggöra en hållbar användning av dricksvattenbrunnar. Man ska helt enkelt kunna ha “koll” på sin brunn!

Aqvify kommer framåt även kryddas med smarta funktioner för hur brunnen kan användas och se hur läget är hos andra.

Utvalda av Vinnova

Aqvify är en av 170 utvalda start-ups till Vinnova Innovativa Startups 1, 2021 - av nästan 1000 sökande! Något vi naturligtvis är väldigt glada och stolta över.

 

Hur det funkar

En sensor placeras i din brunn och skickar kontinuerlig mätdata över mobilnätet. Aqvify bearbetar din data och ger dig en omedelbar status för din brunn i Aqvify-appen.

Allt ingår i kit’et

Kit’et är komplett med Aqvify-boxen, sensor & kablar, klämmor och installationsmaterial.

Du installerar enkelt sensorn själv med våra guider, eller med installationshjälp. Efter det tecknar du ett Aqvify-abonnemang - det inkluderar mobilabonnemang och ger dig tillgång till Aqvify-appen med all din mätdata.