Diplomkurs

För dig i behov av professionell provtagning av avloppsvatten, har Vatteninfo AB i samarbete med WSP en ny kursomgång som uppfyller kraven i SNFS 1990:11.
Kursen omfattar två dagar och är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket och uppfyller de krav som ställs i ovan nämnd föreskrift.
Förutom aktuell miljölagstiftning redovisas metoder och felkällor avseende provtagning och flödesmätning liksom demonstration av provtagnings- och flödesmätningsutrustningar.

Program för dag 1
9.00 - 9.30 Samling med fika
9.30 - 12.00 Bakgrund
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Flödesmätning
14.30-15.00 Fika
15.00 - 16.00 Forts. Flödesmätning

Program för dag 2
9.00 - 9.30 Samling med fika
9.30 - 12.00 Provtagning
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Kursprov
Efter utbildning och godkänt kunskapsprov får du ett diplom som visar att deltagarens kompetens uppfyller myndigheternas krav.

Material och kaffe/lunch ingår (meddela allergi, mm vid anmälan).

Pris för kursen 2 dagar 8 500 kr exklusive.moms

Medlemmar Vatteninfo/GemVA 6 375 kr exklusive moms

Är du intressedad av kursen skicka ett mail till info@vatteninfo.com

Bokningsvilkor klicka här

Platsen är på Vatteninfo Sverige AB, Kaserngatan 11 i Norrtälje.

Varmt Välkomna!

Amelia Morey Strömberg.