Dricksvattenteknik och juridik för samfälligheter, kommuner  och företag


Syfte: Öka kompetens, självständighet och trygghet i förvaltningen av gemensamhetsanläggning för dricksvatten genom ökad teknisk och juridisk kunskap. 


Vatteninfo Sverige AB organiserar denna diplomkurs i dricksvattenteknik och juridik för samfälligheter och företag. Under kursen kommer vi att gå igenom grunderna i lagar och regler, tekniska lösningar för att uppnå vatten av god kvalitet, hur man skyddar vattnet från föroreningar samt hur man kontrollerar vattenkvaliteten. Kursen är två dagar lång uppdelad i fyra delar. Föreläsare från Vatteninfo, GemVA samt SRMH. Du kan delta både digitalt eller på plats hos oss på Kaserngatan 11 i Norrtälje (ett begränsat antal fysiska platser finns.)


Program: 

Dag 1

Del 1 - Juridik: Vilka regler gäller? 

8.00 - 10.00 Dricksvatten, lagstiftning och regelverk 

10.00 - 11.00 Livsmedelshygien 

11.00 - 12.00 Nödvändig dokumentation 

12.00 - 13.00 Lunch 

Del 2 - Kemi och biologi: Vad kan vattnet innehålla? 

13.00 - 14.00 Vattnets kemiska och biologiska sammansättning 

14.00 - 15.30 Provtagning och hantering av prover 

15.30 - 16.00 Tid för frågor 

Dag 2

Del 3 - Reningsteknik

08.00 - 10.00 Reningsmetoder grundvatten 

10.00 - 12.00 Reningsmetoder Ytvatten

12.00 - 13.00 Lunch 

Del 4 - Drift och underhåll

13.00 - 14.30 Felsökning i vattenverk, från brunn till kran 

14.30 - 15.30 Felsökning i ledningsnät 

15.30 - 16.00 Tid för frågor 

Kursen hålls  på plats  på Kaserngatan 11 i Norrtälje kl 08.00 - 16.00 båda dagarna. 

 

Kursavgiften är 5000:- 

För medlemmar i GemVA samt utställare i Vattenexpo halva priset

Avgiften inkluderar kursmaterial, samt lunch och kaffe till de som deltar på plats, samt rabatt på hotellboende vid behov. 

Kursen kommer även att hållas som fördjupningskurser där varje del blir en kurs på två dagar med en praktisk del på vardera. Om du är intresserad av att delta vid fördjupningskurserna, kontakta oss för tid och plats. 

Anmäl dig till kursen vid länken nedan, eller kontakta oss via mail info@vatteninfo.com eller telefon 08 - 428 431 53. 

Varmt välkomna! 

 

Anmälan

Anmälan sker via anmälningsformuläret nedan, datum beslutas när tillräckligt många har anmält sig. Skriv i din anmälan om du föredrar vår eller höst.
Ni kan även beställa kursen för att hållas på plats hos er för att anpassa informationen till er anläggning vid önskat datum för en tillkommande avgift. 

OBS: Håll koll i kalendern efter aktuella datum för kursen. 

Vid frågor, önskemål eller annat rörande kursen skicka ett mail till info@vatteninfo.com. 

 

Datum

4 - 5 november 2021 Läs mer

1 - 2 december 2022 Läs mer