Kurs i provtagning av dricksvatten 


För kommuner, drifttekniker, samfälligheter, företag och privatpersoner. 

Syftet med kursen: Få en ökad kompetens och trygghet för provtagning av dricksvatten och minimera de misstag som kan påverka tillförlitligheten i analysresultatet. 

Innehåll: 

  • Lagstiftning dricksvatten

  • Vattnets kemiska sammansättning

  • Vattnets biologiska föroreningar

  • Provtagning, när

  • Provtagning, hur  

 

Pris: 5000kr ex moms.

Pris GemVA Samfälligheter: 3.750kr
 

Anmälan:
Information och anmälan

OBS: Håll koll i kalendern efter aktuella datum för kursen. 

Vid frågor, önskemål eller annat rörande kursen skicka ett mail till info@vatteninfo.com. 

Kursen har tidigare hållits: 
2020-11-03
2023-01-19
2023-10-12