En mötesplats för vatten- och avloppsfrågor

Nyheter

KSB MÖRCK AB blir KSB Sverige AB

21 APRIL 2017

image
Efter ett nästan 30 år långt framgångsrikt joint venture mellan KSB AG och C.A Mörck AB har KSB AG tagit över hela ägarskapet. KSB AG är därmed 100% ägare till det svenska sälj- och serviceföretaget och KSB MÖRCK AB blir till KSB Sverige AB.

KSB Sverige AB

Friskt dricksvatten av saltvatten på lyxö i Thailand

12 APRIL 2017

image
Grundvattennivån i Sverige sjunker och kommunerna måste hitta andra lösningar för att säkra upp efterfrågan. Då är membranfiltrering alternativet för avsaltning, där mer än 99% av salter försvinner. Läs om ProMinent och resultat på lyxön i Thailand.

ProMinent Doserteknik AB

Slipper särtaxa för VA

10 APRIL 2017

En samfällighet i Varbergs kommun slipper betala extra avgifter vid anslutningen till kommunalt vatten- och avlopp. Detta efter en flera år lång strid med Varbergs kommun, rapporterar hn.se.

Slussen Building Services

Säker Vatteninstallation

10 APRIL 2017

image
Syftet med kursen är att öka kunskapen inom Säker Vatteninstallation samt genomföra prov inför Bransch legitimation för Säker Vatteninstallation.
Kursen går den 10 maj i Stockholm.

Teknologisk Institut AB

KSB SuPremE®-motorer IE5-klassade

06 APRIL 2017

image
Sedan januari 2017 uppfyller KSB:s synkrona reluktansmotor KSB SuPremE® IE5-klassificeringen.

KSB Sverige AB

Etiska regler för narkotikaanalyser saknas

04 APRIL 2017

Med hjälp av analyser av avloppsvattnet kan man mäta narkotikaanvändningen ända ner på skol- eller arbetsplatsnivå. Kommunernas intresse för analys ökar, men etiska regler saknas, rapporterar svt.se.

Slussen Building Services

Vattenlördag för samfälligheter, 8/4

31 MARS 2017

image
Välkommen till Vattenlördag i Norrtälje med tema samfälligheter med gemensamt vatten och avlopp. Träffa andra samfälligheter, diskutera gemensamma problem, träffa leverantörer och experter.

Vatteninfo Sverige AB

Svenska Juniorvattenpriset till modell för klimatpolitik

31 MARS 2017

image
Priset på 30 000 kr tilldelas Hannah Bassek från Lugnets Gymnasium i Falun för projektet ”Kunskap och känsla - klimatarbetets två ben”.

Slussen Building Services

  Läs flera nyheter

Vattenbiblioteket
En databas där du hittar och förvarar rapporter och konsultutredningar om vatten

Vattenexpo
Permanent utställning för vatten- och avloppslösningar

Vattendagar
Temadagar på Vattenexpo

Kurser
Här kan du läsa mer och anmäla dig till våra kurser

Produkter
Läs mer om våra produkter

Nyttiga sidor
Andra sidor om vatten