Vatteninfo Sverige AB


2024-03-21

Diplomkurs provtagning av dricksvatten . Distans

För kommuner, drifttekniker, samfälligheter, företag och privatpersoner. 

Kursen ges via Zoom och pågår 9.00 - 15.00

Detaljerad program och praktisk information fås vid anmälan

Syftet med kursen: Få en ökad kompetens och trygghet för provtagning av dricksvatten och minimera de misstag som kan påverka tillförlitligheten i analysresultatet. 

Innehåll: 

  • Lagstiftning dricksvatten

  • Vattnets kemiska sammansättning

  • Vattnets biologiska föroreningar

  • Provtagning, när

  • Provtagning, hur  

 

Pris: 5000kr ex moms.

Pris GemVA Samfälligheter: 2 personer för priset av en

Anmälan

Det finns även möjlighet att beställa kursen till ett önskat datum eller plats för en tillkommande avgift. 

Vid frågor, önskemål eller annat rörande kursen skicka ett mail till info@vatteninfo.com. 

Vid anmälan får du en Zoom länk till kursen.

 

 

Mer information och anmälan!