GemVA 

 


· En medlemsorganisation för alla gemensamma VA-lösningar som inte är allmänna vattentjänster
·
· Ett servicebolag med tillgång till kompetenta och erfarna konsulter, entreprenörer och leverantörer

Hjälp med 

Dokumentation

Drift och underhållsplaner (inklusive ledningsnät)

Provtagningsprogram och egenkontrollprogram

Faroanalyser

Upphandlingsunderlag

Bildande av samfälligheter

Utbildning till egen personal och till entreprenörer

 

 

Vi erbjuder
· En mötesplats för utbyte av erfarenheter
· En länk till myndigheter, kommuner och leverantörer; Vi bokar möten, hittar rätt personer och tekniska lösningar för ert specifika behov
· En länk till entreprenörer och leverantörer som erbjuder hjälp med planering, start, anläggning och drift av era anläggningar samt tillhandahåller service.
· Konsulthjälp i juridiska frågor gentemot kommuner och leverantörer.

Medlemskapet förnyas varje år.
2 timmars rådgivning ingår av våra experter, därefter kostar det 1000 kr/ timme för Senior kunsult och 500 kr/ timme för Junior kunsult.

 

Vid intresse kontakta Amelia Morey Strömberg för mer information

Tel: 08-428 431 51 

amelia@vatteninfo.com