Vatteninfo Sverige AB


2024-05-03

Vatten och avloppsdagar 2024 - Östhammars kommun - Avloppsdialog med kommunen

Vi är glada att meddela att vatteninfo avloppsdagar organiseras i Östhammar den 3-4 maj 2024!

Storbrunn kulturhus i Östhammar.

Detta evenemang är en fantastisk möjlighet för oss att samla och diskutera aktuella frågor kring enskilt avlopp i kommunen. Vi har ett späckat program för dig som vill hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och kraven inom vattenhantering och avlopp.

 

3 maj: Möte med kommunen för entreprenörer och leverantörer

 

På fredagen den 3 maj bjuder vi in till ett möte med kommunen där vi kommer att diskutera vad som är på gång i Östhammar. Vi kommer även att gå igenom de nya krav som kommer att ställas på anläggning av avlopp och dela med oss av kommunens erfarenheter från slamsugning och tillsyn av enskilda avlopp. Detta är en utmärkt möjlighet att få en överblick över de förändringar som kan påverka oss alla.

 

4 maj: Mässa och produktpresentationer för allmänheten

 

På lördagen den 4 maj kommer vi att ha en mässa där olika leverantörer av utrustning och entreprenörer kommer att presentera sina produkter och tjänster. Dessutom kommer representanter från kommunen att informera om de nya reglerna för avlopp och vilka åtgärder som behöver vidtas för att följa dem. Detta är en perfekt chans att få direkt tillgång till information och diskutera dina behov med experter på området.

 

Vi ser fram emot att träffa er alla under Vattendagarna i Östhammar och hoppas att dessa två dagar kommer att vara både givande och inspirerande! Anmäl dig redan idag via den här länken för att säkra din plats.

 

Båda dagarna är på Storbrunns Kulturhus och pågår 10-15

 

Dagen kommer att pågå mellan 10 och 15

Program 3 maj

För leverantörer och entreprenörer samt kommunfolk

 

9.30 Kaffe och mingel

10.00 Välkomsttal

10.15 Presentation av VA rådgivning

10.20 Nyheter från branschen (10 minuter per presentation)

11.30 Lunch

12.15 Information från Miljökontoret: Regelverk och Nyheter i tillståndsprocessen samt bra

och dåliga saker kommunen har fått med sig från tillsynen

13.00 Information från avfallshantering: Regelverk och nyheter samt bra och dåliga saker i

en erfarenhetsåterföring från avfallshantering

13.30 Framtidsverkstad med temat: Hur når vi en hög andel hållbara enskilda avlopp i

Östhammar? Hur kan kommunen och entreprenörer samarbeta kring detta mål?

15.00 Sammanfattning och avslutning

 

 

Mer information och anmälan!