logo

Kingspan BAGA

0455-616150 • Torskorsvägen 3 371 48, KARLSKRONA • info@baga.se

Hemsida

Länken mellan vatten och avlopp

Det hänger ihop! Dricksvatten blir till avloppsvatten som blir till dricksvatten – allt hänger ihop i ett och samma kretslopp. BAGA har stor erfarenhet och kunskap om hur vattenreningsfilter och avloppsanläggningar fungerar och påverkar varandra. BAGA är ett tryggt val! 

Se filmen om BAGA!

© Copyright filmare: Peter Sundkvist 

Filmen får inte kopieras och användas i andra sammanhang utan VattenInfo:s tillstånd. 

 

HAR DU PROBLEM MED DITT VATTEN?

Vi hjälper dig med att ta en dricksvattenanalys och även att ta fram bästa filterlösning för just ditt vatten.

Kontakta

Björn Jèmin - Försäljning vattenrening, så hjälper han er.

Tel: 076 - 891 84 27

E-mail bjorn.jemin@bagaaquarent.se

 ______________________________
BAGAAquarent

Kurödsvägen 15

45155 Uddevalla

SWEDEN