logo

Miljösanitet

08-25 80 08 • Nyhagavägen 8, 186 42, Vallentuna • info@miljosanitet.se

Hemsida

Om oss

Miljösanitet är experter på enskilda avlopp och LTA lösningar. Vi sköter hela processen med att anlägga ett avlopp inklusive ansökningshandlingarna till kommunen till produktion och etablering av ditt godkända avlopp. Detta till ett fast pris.

Miljösanitet är ett oberoende specialistföretag som inte är knuten till någon specifik leverantör, men vi är certifierade hos de ledande leverantörerna. Vi erbjuder den lösning som passar kund och miljö bäst. 

Miljösanitet anlägger allt från mindre BDT avlopp, slutna WC-tankar, vacuumtoaletter till minireningsverk och LTA för flera hushåll.