logo

Laros AB

08-570 295 55 • Mörtviksbacken 25, 134 69, Ingarö • info@laros.se

Hemsida

Regnvatten – perfekt för hem och trädgård

Våra grundvattennivåer kommer att variera kraftigt i framtiden. Att spara regnvatten i ett komplett fungerande system innebär i det långa loppet en besparing både för plånboken och miljön. Regnvattensystem för din trädgård och/eller för huset – vattna trädgård, spola ditt avlopp, tvätta eller diska med filtrerat regnvatten istället. Det kan bli upp till 50% besparing av brunnsvattnet.

Kompletta system som är enkla att installera

HOME 1.5

System för wc, tvätt- och diskmaskin samt för bevattning

Smart Automatpump, start-stop funktion/ Leader Pump. Silfong för inkommande vatten, enkel rengöring. Breddning leds mot exempelvis dike, mus-stopp i tanken. Tankar på 3000 liter upp till 5000 eller 7000 liter. Systemförändring krävs i huset där till exempel wc går via regnvattenåtervinning. Installation av vatten för wc är oftast en enkel installation.