logo

Pernilla Sjöman AB

0708531050 • Riala Ekeby 45 76113, Riala • pernilla@sjoman.se

Hemsida

VI ERBJUDER SPOLTEKNIK, SLAMTÖMNING & RÖRINSPEKTION!

 

FILMBUSSEN:

Vår utrustning och kameror klarar alla typer av uppdrag i allt ifrån markförlagda ledningar till mindre påstick i trånga utrymmen. Felsökning, funktions- och konditionsbesiktning samt slutbesiktning Vi utför Kontroll av nylagda ledningar med profil- och deformationsmätning med laser. Utrustningen är från 2020. Pernilla Sjöman AB har medlemmar i STVF och är auktorisera- de för rörinspektion.

KOMBIBILAR:

Vi spolar alla dimensioner på avloppsledningar och rörledningar. Det är mycket effektivt vid avloppsstopp eller t.ex. vid stopp i grusfyllda vägtrummor. Våra spolbilar är av större modell och har både en slamtank och en vattentank vilket betyder att den både kan suga upp slam och högtrycksspola. Vi kör jour året om!

  • Tömning t.ex oljeavskiljare, tvättrännor
  • Tömning av dagvattenbrunnar
  • Spolning av färksvattenbrunnar även privatpersoner
  • Tryckning av borrhål för ökad tillflöde
  • Vattenkörning - Vi fyller din pool!

​RECYCLER:

Med denna kan vi spola kontinuerligt genom att den renar vatten vi sugit upp och använder det till spolvatten. Pumpkapacitet är 500 lit/min med tryck upp till 200 bar. Bilen är väl lämpad till spolning av större ledningar då den kan arbeta kontinuerligt utan uppehåll för att hämta vatten. Bilen blir kostnadseffektiv då den spolar inför tex rörinspekton eller relining.

SLAMBILAR:

Slam på ramavtal i Norrtälje, Knivsta, Österåker och Vaxholm. Vi tömmer byggtoaletter, bajjamajjor på event m.m. Vi kör jour året om!

                               Maila oss så svarar vi inom 24 timmar!

                                   JOURNUMMER: 0708-53 10 50