Diplomkurs

Infiltrationslösningar för markentreprenörer

En kurs för alla entreprenörer som gräver i fastighet för att anlägga infiltration/markbädd för spillvatten (WC och BDT) samt dagvatten dimensionerad för enskilda avlopp, det vill säga för under 50 personer


Kursen ger dig kunskaper i hur infiltrationsanläggningar och markbäddar fungerar, hur de anläggs, var de kan anläggas samt hur de dimensioneras. Utöver föreläsningar ingår det praktiska moment där du bland annat lär dig hur jordprover i provgropar tas, att okulärt kunna se skillnad på olika jordarter, hur en siktkurva läses av samt var på en fastighet det är lämpligt att lägga en VA-anläggning. Vi kommer att följa en checklista för de delar som ska ingå när en infiltration/markbädd anläggs. Denna checklista kommer senare att fungera som en egenkontrollblankett. Efter avslutad kurs får du ett intyg vilket ger dig möjlighet att visa din kompetens för fastighetsägare som vill anlita dig.


Om kursen
Kursen ges under två heldagar på Vatteninfo i Norrtälje.

Pris: 7000 kr
I priset ingår kursmaterial, luncher och fika.

 

Anmälan
Anmälan sker via anmälningsformuläret nedan, Datum beslutas när tillräckligt många har anmält sig. Skriv i din anmälan om du föredrar vår eller höst.
Det finns även möjlighet att beställa kursen till ett önskat datum eller omedelbar verkan för en tillkommande avgift. 

Vid frågor, önskemål eller annat rörande kursen skicka ett mail till info@vatteninfo.com.